Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Optima Forma Administratieburo, Mgr. Bekkersstraat 112, 5482 JN Schijndel (“OPTIMA FORMA”). Door van de aangeboden informatie gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer, privacyreglement en onze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van OPTIMA FORMA, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Uw persoonsgegevens en cookies vallen onder het privacyreglement van OPTIMA FORMA.

Informatie en aansprakelijkheid
De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. OPTIMA FORMA zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van OPTIMA FORMA.

Gelinkte websites
Deze website kan links naar externe websites bevatten. OPTIMA FORMA is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

IE rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan OPTIMA FORMA, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Vragen
Hebt u vragen over de inhoud van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met OPTIMA FORMA op het telefoonnummer 06-47942389 of het e-mailadres info@ofadvies.com.