Privacyverklaring

Privacy Statement (AVG)

1. Algemeen

- Deze website en de door haar gezonden Nieuwsbrieven worden beheerd door Optima Forma Administratieburo, Mgr. Bekkersstraat 112, 5482 JN Schijndel (“OPTIMA FORMA”). Door van de aangeboden diensten gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde voorwaarden. 
- OPTIMA FORMA respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG, Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

• Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. OPTIMA FORMA maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door OPTIMA FORMA worden verkregen. 
• Tot de persoonsgegevens die u actief aan OPTIMA FORMA verstrekt behoren onder meer de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan OPTIMA FORMA kenbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure of in een contact met een van de deelnemers aan OPTIMA FORMA). 
• Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van OPTIMA FORMA worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, cookies, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

3. Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die OPTIMA FORMA verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

• voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals toezenden van de door u aangevraagde informatie, het plaatsen van uw commentaren en reacties, etc.) • om met u in contact te kunnen treden; • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van OPTIMA FORMA (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
• het analyseren en verbeteren van dienstverlening van OPTIMA FORMA (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Website en de Nieuwsbrieven van OPTIMA FORMA);
• het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van OPTIMA FORMA;
• het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u OPTIMA FORMA daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan OPTIMA FORMA stelt.  
 
4. De Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i) personen die zich via de Website hiervoor hebben aangemeld en (ii) bestaande relaties van OPTIMA FORMA. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief. 

5. Gebruik van Google Analytics op de Website  
 
• De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
• Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
• Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IPadres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 
• Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool http://www.dzw.gr/c1e3e. 
• Het enkele gebruik van de Website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
6. Wijzigingen

• Deze Privacy Statement kan door OPTIMA FORMA eenzijdig worden gewijzigd. OPTIMA FORMA zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend maken.  • Tevens kan OPTIMA FORMA de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.  Vragen en recht op inzage en correctie  Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door OPTIMA FORMA, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met OPTIMA FORMA op het telefoonnummer 06-47942389 of het e-mailadres info@ofadvies.com.